Elinvoima

Kaupungin ja taajamien elinvoiman vahvistaminen

Kaupungin elinvoiman vahvistaminen heijastuu myös taajamien elinvoimaan mutta se ei yksistään riita ja siksi tulee tarkastella myös taajamien palvelutarjontaa.

Markkinointi, viestintä ja positiivinen asenne.

Seutualueen markkinoinnilla ja viestinnällä voidaan edistää uusien yrittäjien kiinnostusta Joensuun ja koko seutualueen osalta. Miten Joensuu erottuu muista ja mitä se voi tarjota uusille yrityksille?

Meille karjalaisille tyypillinen positiivien asenne ja vastuuta kantava yrittäjyys tulee tuoda paremmin esille. Myös alueen ympäristö, turvallisuus ja sen tuomat mahdollisuudet mm. harrastuksille.

 

Kaupungin elinvoimaa kehittäviä toimenpiteitä voisivat olla:

 

 • otetaan yrittäjät mukaan laatimaan elinvoimaohjelmaa
 • yrittäjä myönteinen kaavoitus, nopea luvitus ja yhdenluukun palvelut
 • alueen koulutustarjonta ja oppisopimuskoulutus tukee alueella toimivia yrittäjiä
 • ammatillisen koulutuksen ja yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten tavoitteiden tunnistaminen
 • nopeat liikenneyhteydet; raide ja lentoliikenne
 • maatieverkoston kunto myös taajamien suuntaan
 • nopeat tietoliikenneyhteydet myös maaseututaajamiin
 • kuntienvälisen yhteistyön tiivistäminen ”ilman kuntaliitoksia”
 • vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet
 • suurtapahtumat ja pysäköinnin maksuttomuus esim. viikonloppuisin
 • monipuoliset kulttuuri ja liikuntapalvelut

Kulttuuri tulee nähdä koko kaupungin vetovoimaa ja imagoa parantavana mahdollisuutena. Esim. Ilosaarirock

 • kulttuuriin sijoitettu euro poikii noin 3 kertaisena takaisin
 • tarvitaan matalankynnyksen tiloja, joissa on mahdollisuus osallistua ja tehdä kulttuuria.
 • Joensuun kulttuurille oma somekanava ja keskustelufoorumi
 • laululavan tehokkaampi hyödyntäminen ja alueen kehittäminen
  • kesäteatteri
 • myös kulttuuritapahtumille sähköinen tilavarausjärjestelmä, jota koordinoi kulttuurivaksi tai koordinaattori

Joensuu tarvitsee oman kulttuuritapahtumia ja kaupungin tiloja koordinoivan kulttuurivaksin tai koordinaattorin, koska palvelutuottajien ja tapahtumajärjestäjien on nyt hyvin vaikeata löytää tiloja ja niistä tietäviä tahoja. Henkilö voisi samalla toimi myös linkkinä tapahtumajärjestäjiin ja olla avustamassa ja avaamassa tilojen ovia yms.

 

Taajamien elinvoimaa kehittäviä toimenpiteitä voisivat olla:

 

 • positiivinen markkinointi ja viestintä (omat verkkosivut ja somekanavat)
 • toimivat varhaiskasvatuksen palvelut myös vuorotyötä ja kauempana työssä käyville asukkaille, leikkipaikat ja niiden ylläpito
 • lähikoulut ja kirjastopalvelut sekä yhdistyksille ja seuroille toimistotiloja
 • lähiterveyspalvelut, vaikka liikkuvana palveluna tai yksityiseltä sektorilta ostettuna
 • lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen myös taajamissa
 • retkeily- ja patikointireitit levähdyspaikkoineen
 • katuverkoston ja puistoalueiden ylläpito ja korjaaminen
 • osallistava päätöksenteko, jossa alueella asuvia ihmisiä ja yhdistyksiä kuunnellaan ja mahdollistetaan osallisuus sekä alueen kehittyminen
 • tuodaan kulttuuritapahtumia myös taajamiin
  • kesäteatteri
  • lauluillat
 • taajamiin edullisempi tonttihinnoittelu ja kiinteistövero
 • yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuus käyttää kaupungin käytössä olevia tiloja mm. kokoustiloina.